Kancelaria

Notariusz Jelenia Góra

Kancelaria Notarialna Przemysława Kowala, mieszcząca się w ścisłym centrum Jeleniej Góry – na parterze budynku położonego przy ulicy Sudeckiej numer 9/1 ( przeniesiona z ulicy Sudeckiej numer 10/1) – daje możliwość dogodnego dojazdu i zaparkowania samochodu przy samym wejściu. W bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii znajdują się takie instytucje jak: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Urząd Miasta Jeleniej Góry. Gwarantujemy Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Notariusz Przemysław Kowal realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:doręcza oświadczenia
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Lex est, quod notamus – to co piszemy, stanowi prawo.

Notariusz Przemysław Kowal udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.  Zapraszamy !!

WAŻNE! Wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza bezpłatnie!

Kancelaria Notarialna - Przemysław Kowal
 • Sudecka 10/1, Jelenia Góra
 • 75 643-08-88
 • notariusz.kowal@gmail.com
 • 606-317-087